Pages

4 Ağustos 2014 Pazartesi

Hz Ali (ra) Hayati
Hz. Ali (ra)

Hz. Ali bin Ebi Talib (r.a)
Hz. Ali, Peygamber Efendimizin amcası Ebû Tâlib’in oğluydu. Ebû Tâlib, maddi durumu iyi olmamasına rağmen, uzun yıllar Peygamber Efendimizi ken­di yanında büyüttü. Hattâ o sofraya gelmeden ailesinden kimseyi yemeye baş­latmazdı. Çok tecrübelerle, Peygamberimizin “bereket sebebi” olduğunu biliyor­du.
Re­sû­lul­lah (a.s.m.), Hz. Hatice’yle evlendikten sonra, “amcasının yükünü hafif­let­mek ve ona minnet borcunu ödemek” düşüncesiyle Hz. Ali’yi yanına aldı. O sı­ralar Hz. Ali henüz 4-5 yaşlarında bir çocuktu. Bu sebeple, çocukluk yılları Pey­gamber Efendimi­zin terbiyesi altında geçti.

Hz. Osman (ra) Hayati
Hz. Osman (ra)

Hz. Osman Bin Affan (r.a)
Peygamberimizin üçüncü halifesi, hayâ ve edep numunesi Hz. Osman, hayatta iken cennetle müjdelenen bahtiyarlardan biriydi. Hz. Ebû Bekir, ilk defa eski samimi dostlarını ziyaret ederek hak dini onlara anlatmaya başlamıştı. Bu dost­larından biri de Hz. Osman’dı. Hz. Osman yaradılıştan halim selim, iyi ahlaklı ve dürüst bir şahsiyetti. İslam’ı kabule müsait bir mizaca sahipti. Hz. Ebû Bekir’i dikkatle dinledi ve anlattıklarına büyük bir alaka duydu. Sonra da birlikte Re­sû­lul­lah’ın huzuruna gittiler.
Peygamberimiz (a.s.m.), Hz. Osman’a:

Hz.Ömer (ra) HayatiHz. Ömer (ra)

Peygamberlik güneşinin kâinatı aydınlatmasının üzerinden altı yıl geçmişti. Şirk ile tevhid arasındaki mücadele her geçen gün daha da artıyordu. İman sa­fına geçenlerin sa­yısı arttıkça, müşriklerin baskı ve zulümleri de o nispette artı­yordu. Re­sû­lul­lah (a.s.m.) İslam’ın kuvvetlenmesi ve Müslümanların zulüm ve işkenceden kurtulması için çareler arıyordu. Bu maksatla, bir grup Müslüman’ın Habeşistan’a hicret etmesine izin veriyordu.

Hz.Ebkubekir (ra) Hayati
Hz. Ebubekir (ra)

Soyu
Ebu Bekir, Benu Teym’lerin Kureyş kabilesindendir, Mekke’de doğmuştur. Babası Ebû Kuhafe, annesi Ümmü’l-Hayr Selma’dır.
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Islâm’i teblige baslamasindan sonra ilk iman eden hür erkeklerin; rasit halifelerin, asere-i mübesserenin ilki. Câmiu’l Kur’an, es-Siddîk, el-Atik lakaplariyla bilinen büyük sahabi.

27 Ekim 2013 Pazar

Redhack Kimdir ?


1997 de devrimci dayanisma icerisinde zorluklarla kuruldu. Ezilen halklarin dijital alandaki orgutlu sesi olarak bircok eyleme imza atti.

● Isbankasi'ndan, Garantibank'a, Hurriyet'ten Milliyet'e Televizyon kanallarindan, radyo istasyonlarina kadar bircok unlu sayfayi kirdi devrimci sloganlar yazdi, bircok veriyi "kamulastirdi", radyolarda izinsiz bir sekilde kendi yayinini yapti..

E-Devleti cokertti. Turkiyenin hemen, hemen tum valiliklerini, kaymakamliklarini belediyelerini ayni anda cokertti.. Bu olay kamuoyuna "Once tehdit ettiler sonra cokerttiler" diye maloldu.. Devrimcilerin sozlerinin eri oldugunu, birsey soyledilermi yapacaklarini dunyaya birdefa daha gosterdi..

25 Temmuz 2013 Perşembe

Optik Başkan Kimdir ?

- Optik Başkan kimdir ?

Asıl adı Mehmet Işıklar, Beşiktaş tribünlerinin Optik Mehmet’i.. 1969 yılında İstanbul, Kadırga’da doğdu. Baba tarafından Malatya, anne tarafından Arnavut kökenlidir. İlkokulu ; Kadırga’da, ortaokulu ; Ortaköy Gaziosmanpaşa’da, liseyi de Kabataş Lisesi’nde okudu. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyet Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 1 sene öğretmenlik yaptıktan sonra Beşiktaş’tan hasretine dayanamadı ve mesleği bıraktı. Aynı zamanda, Çarşı Grubu’nun kurucularından bir tanesidir.